Verksamheten på Agdala

Agdala Får & Hund är vårat företag, vi håller till på våran gård Agdala. Agdala ligger ca:3 km utanfär Järna och 6 km utanför Södertälje.
Våran verksamhet är, lammproduktion, hundavel, kattavel, hundkurser, drive-in träning för vallhundar och inom kort även ett kattpensionat. Vi har även försäljning av hundmat och fårskinn, vi tar även emot hundar för pensionatverksamhet och träning.
Vi har kurser i vallning och fårhantering, vi hyr även ut mark och djur för kurser och tävling.
Vi har 30 hektar mark som vi betar och tar foder på, 11 hektar på Agdala och resten på Eknäs Gård.

Vi producerar ca:170 lamm per år och föder upp några hundkullar varje år, planer i framtiden är även att bygga ut för en del hästverksamhet.

På denna sida hittar ni allt detta, men vill ni mer specifikt läsa om våran kattavel och kattpensionat, titta då gärna in på www.agdalakatternas.se